Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19

W dokumentach Szkoły snajduje się 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Szkoły Nr 27 z dnia 27 sierpnia 2020 roku: Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r. w świetlicy w Szkole Podstawoiwej Nr 27 w Poznaniu

Informacja dotzycząca Organizacji pracy w szkolnym gabinecie medycznym w okresie pandemii koronawirusza od dnia 1 września 2020

Uczniów naszej szkoły i ich rodziców prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

31.08.2020