Rozpoczęcie roku szkolnego

     

                              

3 września 2018r. - poniedziałek

 

                          

 

    godz. 900   SP-27  kl. 2 - 6   sala gimnast.

 

    godz. 1000            kl. 7-8      sala gimnast.

                                    kl. III Gm-64           „

 

     godz. 1100   SP-27   klasa 1   sala gimnast.

                                    

24.08.2018