List Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do dyrektorów, nauczycieli, rodziców

List strona 1

List strona 2

20.09.2019