Zebranie z rodzicami klas I

14 czerwca 2019r. –

piątek o godz. 1730

 

odbędzie się zebranie

z rodzicami dzieci rozpoczynających od 1 września 2019r.

naukę w klasie pierwszej

 

stołówka szkolna

04.06.2019