GÓRA GROSZA


W naszej szkole od 26.11.do 7.12.2013r. zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Celem akcji jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet drobne grosze zebrane przez miliony dzieci i młodzieży mogą stanowić wielką wartość – stać się wielką ogólnopolską „Górą Grosza”,  która może pomóc odmienić smutny los samotnych dzieci.

01.12.2013