Życzenia Wielkanocne

,,Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

                                                                                                 Jan Paweł II

 

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka.

Rada Rodziców życzy dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój i wzajemną życzliwość, aby stały się źródłem wzmocnienia ducha i miłości.

30.03.2018