KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

UWAGA: KONTO BANKOWE :                                                                                                                                         Wychodząc naprzeciw  Państwa oczekiwaniom Rada Rodziców dla wpłat składek otworzyła konto bankowe w Banku Pocztowym.                                                                                                                      

Skladki można wpłacać (dane do przelewu): 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu

Nr rachunku: 76 1320 1016 7750 2180 2000 0001

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.

 

                                                                                                                                      Piotr Adamczyk      

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców 

                                                                                                                                        601 754 602

                                                                                                                                  

09.12.2019